Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan

Perniagaan

Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan: Entiti perniagaan merupakan landasan penting dalam ekosistem ekonomi di seluruh dunia. Pada hari ini, kita akan menjelajahi akta-akta penubuhan sesebuah entiti perniagaan, yang telah membentuk dan mengawal operasi perniagaan di seluruh negara tanpa batasan geografi. Melalui perbahasan yang teratur, kita akan mendedahkan maklumat berkaitan yang diperlukan untuk memahami pelbagai jenis entiti perniagaan yang terdapat di dalam persekitaran perniagaan.

A. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 merupakan tulang belakang kepada pemilikan dan pengurusan perniagaan di Malaysia. Akta ini merangkumi dua bentuk utama entiti perniagaan:


  1. Perniagaan Milikan Tunggal

Perniagaan milikan tunggal adalah bentuk paling asas dan popular dalam perniagaan di Malaysia. Ia merujuk kepada perniagaan yang dimiliki secara eksklusif oleh seorang pemilik perniagaan sahaja. Meskipun ia adalah bentuk yang paling mudah untuk diwujudkan, ia juga membawa risiko peribadi yang besar kepada pemilik perniagaan.

  1. Perniagaan Perkongsian

Perniagaan perkongsian adalah bentuk perniagaan di mana terdapat sekurang-kurangnya dua orang pemilik dan tidak melebihi 20 orang. Bentuk ini membolehkan pemilik berkongsi tanggungjawab, risiko, dan keuntungan perniagaan. Kelebihan perkongsian termasuk pemilikan bersama sumber daya dan kepakaran yang berbeza.


B. Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012

Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 memperkenalkan sebuah konsep yang unik, Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). PLT adalah gabungan ciri-ciri syarikat dan perkongsian konvensional. PLT membuka pintu kepada bentuk entiti perniagaan yang lebih fleksibel dan mampu bersaing dalam pasaran.

C. Akta Syarikat 2016

Akta Syarikat 2016 membentuk dasar bagi syarikat-syarikat di Malaysia. Terdapat dua jenis utama syarikat yang diperakukan oleh akta ini:


  1. Syarikat Persendirian

Syarikat persendirian adalah jenis syarikat yang menggunakan perkataan “Sendirian Berhad” atau “Sdn. Bhd.” di hujung nama syarikat. Syarikat ini boleh dimiliki oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham dan tidak melebihi 50 orang. Malah, bilangan pengarah syarikat tidak tertakluk kepada sebarang had maksimum.

  1. Syarikat Awam

Syarikat awam adalah jenis syarikat yang menggunakan perkataan “Berhad” atau “Bhd” di hujung nama syarikat. Syarikat ini boleh dimiliki oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham dan tidak tertakluk kepada sebarang had maksimum. Bagaimanapun, bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya dua orang dan tiada had maksimum.

Contoh yang mungkin dikenali oleh ramai adalah Air Asia Berhad, yang merupakan salah satu syarikat awam terkenal di Malaysia.

Penutup


Akta-akta penubuhan sesebuah entiti perniagaan adalah instrumen undang-undang yang kritikal dalam membentuk landskap perniagaan di Malaysia. Dengan pelbagai jenis entiti perniagaan yang diperakui di bawah akta-akta ini, pemilik perniagaan dan pelabur dapat memilih struktur yang sesuai dengan matlamat dan keperluan perniagaan mereka. Kesefahaman terhadap perbezaan dan kelebihan masing-masing entiti adalah penting dalam memastikan kesuksesan dalam arena perniagaan yang semakin mencabar.Related posts