Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan Yang Mampan

Perniagaan

Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan Yang Mampan: Perniagaan yang berjaya dan mampan adalah matlamat yang dikejar oleh banyak organisasi di seluruh dunia. Kejayaan ini bukan sahaja menggantung kepada strategi perniagaan yang bijak, tetapi juga pada pengurusan sumber manusia yang cekap. Dalam tulisan ini, kita akan meneroka bagaimana aplikasi pengurusan sumber manusia telah menyumbang kepada pembangunan perniagaan yang mampan dalam dua syarikat terkemuka, iaitu Maybank dan Perodua. Dengan menggunakan kaedah yang tersendiri, kedua-dua syarikat ini telah berjaya mencapai kecekapan dan prestasi tinggi dalam pengurusan sumber manusia mereka.

A. Kekuatan Perniagaan Yang Mampan

Perniagaan yang mampan mempunyai ciri-ciri yang membezakannya daripada yang lain. Antara ciri utama perniagaan yang mampan termasuk keupayaan untuk mengekalkan pencapaian prestasi kewangan yang tinggi dan penarafan yang sentiasa meningkat. Ciri-ciri inilah yang membenarkan organisasi untuk memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi yang mapan.


B. Kejayaan Maybank dalam Pengurusan Sumber Manusia

Maybank adalah satu contoh syarikat yang telah mencapai kejayaan sebagai perniagaan yang mampan. Kecekapan dalam pengurusan sumber manusia telah memainkan peranan penting dalam pencapaian kejayaan ini. Maybank telah menyediakan pelbagai program kompetensi dan praktikal kepada pekerja untuk memastikan mereka mempunyai bakat dan kemahiran yang tersendiri. Ini termasuk program latihan bersama pihak kerajaan dan swasta, penilaian prestasi berterusan, dan peluang untuk menyumbangkan idea melalui sesi dialog mingguan dalam talian. Maybank juga menggalakkan perkembangan kreativiti dan inovasi pekerja menerusi pelbagai ujian kemahiran.

C. Kejayaan Perodua dalam Pengurusan Sumber Manusia

Perodua adalah satu lagi syarikat yang mencapai kejayaan dalam pengurusan sumber manusia. Mereka memastikan bahawa penghuraian tugas dan pembahagian kerja adalah jelas, membenarkan pekerja berfungsi berdasarkan kemahiran dan keupayaan mereka. Ini telah meningkatkan kompetensi pekerja dan keupayaan mereka untuk menyumbang kepada organisasi. Selain itu, Perodua menyediakan pelbagai program latihan untuk pekerja, termasuk mentor menti dan pembelajaran kendiri, yang mempromosikan perkongsian pengetahuan dan budaya kerjasama.


D. Pengurusan Sumber Manusia dalam Menjaga Keharmonian

Selain daripada pembangunan kompetensi pekerja, keharmonian di tempat kerja adalah penting. Kedua-dua Maybank dan Perodua memastikan bahawa hubungan antara majikan dan pekerja adalah positif melalui pematuhan terhadap dasar, prosedur, dan peraturan organisasi. Ini membantu dalam menjaga produktiviti dan kepuasan pekerja.

Penutup


Pengurusan sumber manusia yang cekap adalah kunci kepada pembangunan perniagaan yang mampan. Contoh-contoh dari Maybank dan Perodua menunjukkan bagaimana pelbagai strategi dan program pengurusan sumber manusia dapat membantu organisasi mencapai kejayaan jangka panjang. Dengan menjaga keharmonian di tempat kerja dan memastikan pekerja mempunyai kemahiran yang sesuai, perniagaan boleh mencapai prestasi yang tinggi dan menjadi pemain penting dalam pembangunan ekonomi yang mampan.
Related posts