Beza ASB dan ASNB: Pilihan Pelaburan yang Penting

Beza

Beza ASB dan ASNB: Dalam panorama pelaburan Malaysia, dua entiti yang sering menjadi perbualan adalah Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB). Kedua-duanya menjanjikan potensi pulangan yang menarik, namun membawa karakteristik yang berbeza. Artikel ini akan menguraikan dengan mendalam tentang keunikan dan perbezaan di antara ASB dan ASNB, memberikan perspektif yang jelas bagi sesiapa yang ingin mengambil langkah bijak dalam dunia pelaburan.

A. ASB: Tradisi dan Kebolehpercayaan

Amanah Saham Bumiputera (ASB) dilancarkan pada tahun 1990 dengan tujuan membantu golongan bumiputera mendapatkan akses kepada simpanan alternatif. ASB menawarkan stabiliti pulangan yang dijamin oleh kerajaan. Setiap tahun, para pelabur ASB akan menerima pulangan yang konsisten, memberi mereka keyakinan akan keselamatan pelaburan mereka. Harga seunit dana ASB adalah mengekalkan pada RM1.00, sementara sebarang kos transaksi jualan atau penebusan unit ASB tidak dikenakan caj.


Pada Bajet 2023, had pelaburan ASB dinaikkan hingga RM300,000, mencerminkan usaha untuk memberi lebih banyak peluang kepada pelabur. Contohnya, jika seorang pelabur mempunyai simpanan ASB sebanyak RM300,000 dan dijangkakan akan mendapat 10% dividen, nilai baharu dalam akaun mereka akan menjadi RM320,000, tanpa sebarang caj tambahan.

B. Syarat Kelayakan dan Keengganan Pelaburan ASB

ASB adalah eksklusif untuk bumiputera, merangkumi orang Melayu, Pribumi Sabah dan Sarawak serta Orang Asli, seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi, termasuk kepemilikan warganegara dan status Bumiputera. Tidak memenuhi kriteria ini akan menyebabkan permohonan ditolak.


C. ASNB: Diversifikasi Pelaburan dengan Kebijaksanaan

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), sebagai anak syarikat penuh PNB, menawarkan pelbagai unit amanah yang membolehkan pelabur memilih pelaburan yang lebih sesuai dengan profil risiko dan matlamat kewangan mereka. Selain daripada ASB, ASNB juga menawarkan ASW, ASD dan banyak lagi. Kelebihan ASNB adalah dalam keupayaannya untuk memenuhi keperluan pelbagai pelabur dengan menyediakan pelbagai produk yang bervariasi dalam risiko dan pulangan.

D. Beza ASB dan ASB Financing: Pulangan dan Pendekatan

Perbezaan utama antara ASB dan ASB Financing adalah cara pulangan dividen diterima. ASB memberikan pulangan berdasarkan jumlah simpanan, manakala ASB Financing memberikan pulangan berdasarkan jumlah pembiayaan atau pinjaman. Ini mempengaruhi jumlah dividen yang akan diterima oleh pelabur, dan juga mempunyai kesan terhadap risiko dan potensi pulangan jangka panjang.


E. Kelebihan dan Kelemahan Masing-masing Pilihan

ASB
Kelebihan: Stabiliti pulangan, pelaburan dijamin oleh kerajaan, had pelaburan yang dinaikkan.
Kelemahan: Terhad kepada bumiputera sahaja, kriteria kelayakan yang ketat.

ASNB
Kelebihan: Diversifikasi pelaburan, pelbagai unit amanah untuk dipilih, sesuai untuk pelabur dengan profil risiko yang berbeza.
Kelemahan: Pulangan tidak dijamin, pelaburan mungkin terdedah kepada risiko pasaran.

Penutup


Memilih antara ASB dan ASNB adalah langkah serius dalam pengurusan kewangan. ASB menawarkan kestabilan dan kebolehpercayaan, manakala ASNB membuka pintu kepada diversifikasi dan pilihan pelaburan yang lebih luas. Pemahaman yang mendalam tentang kedua-dua pilihan ini adalah penting untuk membuat keputusan yang bijak dan menjamin kewangan masa depan yang kukuh. Ingatlah, pelaburan adalah satu langkah penting dalam merancang kestabilan kewangan jangka panjang.

Related posts