Beza Enterprise dan Sdn Bhd

Beza

Beza Enterprise dan Sdn Bhd: Pemilihan bentuk perniagaan merupakan satu langkah penting dalam menjalankan urusan perniagaan. Di Malaysia, dua entiti utama yang sering diperbandingkan adalah “Enterprise” dan “Sdn Bhd” (Sendirian Berhad). Artikel ini akan membahas perbezaan penting antara kedua-dua bentuk perniagaan ini dalam konteks pemilikan dan pengurusan, modal dan cukai, kesinambungan, serta risiko.

A. Pemilikan dan Pengurusan – Sdn Bhd vs Enterprise

Sebagai langkah permulaan, adalah penting untuk memahami bagaimana pemilikan dan pengurusan berbeza antara Sdn Bhd dan Enterprise.


  1. Sdn Bhd (Sendirian Berhad)

Sdn Bhd adalah entiti perniagaan yang dianggap berasingan daripada pemiliknya di mata undang-undang. Pemilik boleh memegang jawatan penting seperti setiausaha dan juruaudit, tetapi ia adalah pilihan pemilik, dan pemilik boleh memilih untuk tidak terlibat dalam urusan syarikat. Ini memberi pemilik perlindungan terhadap tanggungjawab undang-undang jika syarikat disaman.

  1. Enterprise

Enterprise adalah bentuk perniagaan yang lebih mudah dan tidak memerlukan entiti perniagaan yang berasingan. Pemilik perniagaan enterprise adalah satu entiti yang sama dengan perniagaan. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan dan tanggungjawab perniagaan.


B. Modal dan Cukai – Sdn Bhd vs Enterprise

Penting juga untuk memahami bagaimana modal dan cukai berbeza antara Sdn Bhd dan Enterprise.

  1. Modal

Dalam enterprise, modal biasanya datang daripada harta peribadi pemilik. Peningkatan modal dalam enterprise adalah sukar kerana ia bergantung kepada sumber peribadi pemilik. Ini adalah pilihan yang lebih murah untuk memulakan perniagaan, tetapi modalnya terhad dan sukar untuk diperluaskan.


Berbeza dengan itu, syarikat sendirian berhad mempunyai kelebihan apabila meminta pinjaman daripada agensi kewangan. Status syarikat yang berasingan dan dokumen perniagaan yang kukuh membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan modal tambahan. Selain itu, saham syarikat boleh ditambah oleh pemegang saham pada bila-bila masa.

  1. Cukai

Dalam enterprise, pemilik perlu membayar cukai ke atas pendapatan peribadi, dengan kadar cukai yang boleh mencapai sehingga 30%. Sebaliknya, syarikat sendirian berhad dikenakan cukai ke atas keuntungan syarikat dengan kadar yang lebih rendah, iaitu sebanyak 17% atau 24%.

C. Kesinambungan dan Risiko – Sdn Bhd vs Enterprise

  1. Kesinambungan

Dalam konteks kesinambungan, perbezaan yang ketara adalah bahawa syarikat sendirian berhad mempunyai fleksibiliti untuk menukar nama syarikat pada bila-bila masa. Ini membolehkan syarikat bergerak dengan lancar mengikut tren semasa atau citarasa pemilik. Sebaliknya, perniagaan enterprise perlu memilih nama perniagaan yang akan digunakan secara kekal. Jika pemilik enterprise meninggal dunia, perniagaan perlu dibubarkan, manakala anak-anak atau keluarga boleh mewarisi syarikat sendirian berhad.

  1. Risiko

Syarikat sendirian berhad menggunakan konsep liabiliti terhad, yang bermaksud kerugian hanya melibatkan modal yang telah dilaburkan sahaja. Ini membolehkan pemilik syarikat mengelakkan harta peribadi mereka daripada terjejas jika syarikat mengalami masalah kewangan. Sebaliknya, jika enterprise menghadapi masalah kewangan, pemilik sebagai individu berisiko kehilangan harta peribadi dan harta perniagaan.

Penutup


Dalam memilih bentuk perniagaan yang sesuai, pemilik perlu memahami perbezaan penting antara Sdn Bhd dan Enterprise dalam aspek pemilikan dan pengurusan, modal dan cukai, kesinambungan, serta risiko. Keputusan ini akan mempengaruhi perjalanan perniagaan dan tanggungjawab undang-undang. Oleh itu, ia adalah keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan teliti sebelum memulakan atau mengubah perniagaan anda.Related posts