Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan: Pengaruh Terhadap Stabiliti Ekonomi

Business

Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan: Dasar fiskal dan dasar kewangan adalah dua instrumen penting yang digunakan oleh sesuatu negara dalam usahanya untuk mencapai stabiliti ekonomi yang mapan.

Keduanya memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan arah ekonomi sebuah negara, dengan dasar fiskal menekankan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai, manakala dasar kewangan melibatkan tindakan Bank Pusat dalam mengawal bekalan wang dan kadar bunga.


Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pengaruh kedua-dua dasar ini terhadap kestabilan ekonomi secara umum, tanpa menghadkan kepada khalayak pembaca Malaysia semata-mata.

A. Dasar Fiskal

Dasar fiskal melibatkan langkah-langkah kerajaan dalam mengubah perbelanjaan kerajaan dan sistem atau kadar cukai yang terdapat di dalam negara. Perbelanjaan kerajaan memainkan peranan penting dalam menentukan tahap pertumbuhan ekonomi. Ia mempengaruhi pengagihan pendapatan, sokongan kepada industri, dan perkembangan infrastruktur.


Pengurangan perbelanjaan kerajaan boleh membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi, sementara peningkatan perbelanjaan boleh merangsang pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, sistem cukai yang komprehensif dan berkesan membantu kerajaan untuk mengutip dana yang diperlukan untuk menjalankan perkhidmatan awam dan projek pembangunan.

B. Dasar Kewangan

Dasar kewangan adalah tindakan oleh Bank Pusat atau Bank Negara untuk mempengaruhi ekonomi dengan mengawal bekalan wang dan mengubah kadar bunga dalam negara. Bank Pusat memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan mata wang, mengawal inflasi, dan menjaga kestabilan sistem kewangan.


Pada kadar bunga, kadar yang rendah boleh merangsang pelaburan dan penggunaan, tetapi juga boleh meningkatkan risiko inflasi. Kadar yang tinggi, sebaliknya, boleh membantu mengawal inflasi tetapi boleh merosakkan pertumbuhan ekonomi.

C. Pengaruh Terhadap Stabiliti Ekonomi

Kedua-dua dasar ini, dasar fiskal dan dasar kewangan, memiliki kaitan yang erat dalam usaha mencapai stabiliti ekonomi. Apabila kerajaan menggunakan dasar fiskal untuk meningkatkan perbelanjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi, Bank Pusat mungkin perlu menyesuaikan dasar kewangan untuk mengelakkan inflasi yang berlebihan.

Begitu juga, jika dasar fiskal mengarah kepada pengurangan perbelanjaan, tindakan Bank Pusat boleh mempengaruhi kadar bunga bagi menggalakkan pelaburan. Kesepaduan di antara kedua-dua dasar ini adalah penting untuk mengelakkan ketidakstabilan ekonomi.

Penutup

Dalam mengakhiri artikel ini, adalah penting untuk diingat bahawa dasar fiskal dan dasar kewangan adalah dua alat yang penting yang digunakan oleh negara untuk mencapai stabiliti ekonomi. Kedua-dua dasar ini saling berkait rapat dan mempunyai impak yang besar terhadap keadaan ekonomi sebuah negara.


Melalui pelaksanaan dasar fiskal yang bijak dan dasar kewangan yang berkesan, negara dapat mencapai kestabilan ekonomi yang mapan tanpa mengira di mana pun mereka berada. Dalam dunia yang semakin global, pemahaman tentang kedua-dua dasar ini adalah penting bagi semua negara, bukan hanya Malaysia.Related posts