Digital Bank License Malaysia

Digital Bank

Digital Bank License Malaysia : Dalam era digital ini, perbankan juga telah berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengumumkan pemberian lesen bank digital kepada lima pemohon yang berjaya. Artikel ini akan membahas secara terperinci tentang lesen bank digital di Malaysia.

A. Pengumuman Lesen Bank Digital

Pada 29 April 2022, Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan lima pemohon yang berjaya mendapatkan lesen bank digital. Pemohon yang berjaya ini terdiri daripada konsortium yang dipimpin oleh Boost Holdings Sdn. Bhd. dan RHB Bank Berhad; konsortium yang dipimpin oleh GXS Bank Pte. Ltd. dan Kuok Brothers Sdn. Bhd; dan konsortium yang dipimpin oleh Sea Limited dan YTL Digital Capital Sdn Bhd. Pengumuman ini menandakan langkah penting dalam evolusi sektor perbankan Malaysia, dengan teknologi digital memainkan peranan yang semakin penting dalam menyediakan perkhidmatan kewangan kepada rakyat Malaysia.


B. Lesen di Bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA)

Dua pemohon lain dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA). Mereka adalah konsortium AEON Financial Service Co., Ltd., AEON Credit Service (M) Berhad dan MoneyLion Inc.; dan konsortium yang dipimpin oleh KAF Investment Bank Sdn. Bhd. Ini menunjukkan komitmen BNM untuk memastikan bahawa perkhidmatan kewangan digital juga mematuhi prinsip-prinsip kewangan Islam, memberikan pilihan kepada pengguna yang ingin mematuhi prinsip-prinsip ini dalam urusan kewangan mereka.

C. Penilaian Pemohon

Semua 29 permohonan yang diterima telah dinilai dengan teliti berdasarkan seksyen 10 (1) FSA, dan IFSA, yang memerlukan BNM untuk mempertimbangkan semua faktor dalam Jadual 5 Akta dan keperluan polisi lain yang relevan. Proses penilaian ini memastikan bahawa hanya pemohon yang paling layak dan memenuhi semua keperluan yang diberikan lesen.


D. Harapan BNM

Gabenor BNM, Tan Sri Nor Shamsiah, berkata, “Bank digital dijangka dapat memajukan inklusi kewangan lebih jauh. Dengan mengadopsi teknologi digital secara lebih meluas untuk transaksi sehari-hari, kita dapat meningkatkan peluang bagi masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam ekonomi – dengan mengatasi halangan geografi, mengurangkan kos transaksi dan mempromosikan pengurusan kewangan yang lebih baik.” Ini menunjukkan harapan BNM bahawa bank digital akan memainkan peranan penting dalam memajukan inklusi kewangan di Malaysia.

E. Rangka Kerja Perlesenan

BNM telah mengembangkan rangka kerja untuk bank digital untuk menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan kepada pasaran yang kurang dilayani atau tidak dilayani sama sekali atau hampir sepenuhnya melalui cara digital atau elektronik. Rangka kerja ini memastikan bahawa bank digital beroperasi dengan cara yang selamat dan berkesan, sambil memastikan bahawa mereka dapat memberikan manfaat maksimum kepada pengguna.


Penutup


Dengan pemberian lesen bank digital ini, diharapkan dapat menambah dinamika dalam landskap perbankan untuk melayani ekonomi dan menyumbang kepada kesejahteraan individu. Ini termasuk memperluas akses bermakna kepada dan penggunaan bertanggungjawab solusi kewangan yang sesuai untuk segmen pasaran yang kurang dilayani dan tidak dilayani