Heat Capacity of Water (Kapasiti Haba Air)

Heat Capacity of Water (Kapasiti Haba Air)

A. Pengenalan

Kapasiti haba adalah sifat fizikal bahan yang menggambarkan jumlah haba yang diperlukan untuk menukar suhu bahan tersebut. Dalam konteks air, ia merujuk kepada jumlah haba yang diperlukan untuk menukar suhu air sebanyak satu darjah Celsius.

B. Definisi

Kapasiti haba air didefinisikan sebagai jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu gram air sebanyak satu darjah Celsius pada tekanan atmosfera standard. Ia biasanya diukur dalam joule per gram per darjah Celsius (J/g°C).


C. Nilai Kapasiti Haba Air

Nilai kapasiti haba air adalah kira-kira 4.18 J/g°C. Ini bermakna bahawa ia memerlukan 4.18 joule haba untuk menaikkan suhu satu gram air sebanyak satu darjah Celsius.

D. Kegunaan dan Aplikasi

Kapasiti haba air yang tinggi mempunyai banyak implikasi penting. Sebagai contoh, ia memainkan peranan penting dalam iklim dan cuaca bumi. Air di lautan dan tasik menyerap haba dari matahari semasa musim panas dan melepaskan haba tersebut semasa musim sejuk, membantu untuk menstabilkan suhu di Bumi.


Selain itu, kapasiti haba air yang tinggi juga menjadikan air sebagai pendingin yang baik dalam aplikasi seperti penyejukan enjin kereta dan sistem penyejukan dalam bangunan.

E. Kesimpulan


Secara keseluruhan, kapasiti haba air adalah konsep penting dalam sains dan kejuruteraan. Ia mempengaruhi segala-galanya dari iklim bumi hingga kepada bagaimana mesin kita berfungsi. Oleh itu, memahami konsep ini adalah penting untuk pelbagai bidang.