Kerjaya Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran

Kerjaya Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran: Mengurus dan Memajukan Organisasi adalah Ijazah sarjana muda dalam bidang sains pentadbiran di Malaysia membuka peluang kepada pelbagai kerjaya dalam sektor awam dan swasta. Graduan sains pentadbiran memiliki kemahiran dan pengetahuan untuk mengurus dan menyokong organisasi dari pelbagai saiz. Artikel ini akan menerangkan pelbagai laluan kerjaya dalam sains pentadbiran di Malaysia, manfaat yang ditawarkan oleh kerjaya ini, dan tips untuk memulakan kerjaya dalam bidang ini.

A. Laluan Kerjaya dalam Sains Pentadbiran di Malaysia


Pemegang ijazah sarjana muda sains pentadbiran di Malaysia boleh menjalani pelbagai laluan kerjaya yang termasuk:

 • Pembantu Pentadbiran: Pembantu pentadbiran memberikan sokongan pentadbiran kepada pengurus dan eksekutif kanan. Mereka mungkin bertanggungjawab untuk tugas seperti menjadual temu janji, menguruskan kalendar, dan menyediakan persembahan.
 • Pengurus Pejabat: Pengurus pejabat mengawasi operasi harian pejabat. Mereka mungkin bertanggungjawab untuk tugas seperti pengurusan bajet, pengambilan dan latihan kakitangan, serta pengurusan peralatan pejabat dan bekalan.
 • Pakar Sumber Manusia: Pakar sumber manusia mengawasi fungsi sumber manusia dalam organisasi. Mereka bertanggungjawab untuk tugas seperti pengambilan, latihan, dan pengurusan prestasi.
 • Pengurus Projek: Pengurus projek mengawasi perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian projek. Mereka boleh bekerja dalam pelbagai industri seperti pembinaan, IT, dan pembuatan.
 • Penganalisis Perniagaan: Penganalisis perniagaan mengumpul dan menganalisis data perniagaan untuk mengenal pasti bidang yang boleh diperbaiki dan untuk membangunkan penyelesaian. Mereka boleh bekerja dalam pelbagai industri seperti kewangan, penjagaan kesihatan, dan peruncitan.
 • Pengurus Jaminan Kualiti: Pengurus jaminan kualiti mengawasi kualiti produk dan perkhidmatan. Mereka boleh bekerja dalam pelbagai industri seperti makanan dan minuman, pembuatan, dan penjagaan kesihatan.
 • Pakar Latihan dan Pembangunan: Pakar latihan dan pembangunan merancang dan memberikan program latihan kepada kakitangan. Mereka boleh bekerja dalam pelbagai industri seperti kewangan, penjagaan kesihatan, dan pendidikan.

Selain daripada laluan kerjaya am yang disebutkan, terdapat juga pelbagai kerjaya khusus dalam sains pentadbiran, seperti:


 • Pentadbir Penjagaan Kesihatan: Pentadbir penjagaan kesihatan mengawasi operasi hospital dan fasiliti penjagaan kesihatan lain.
 • Pentadbir Pendidikan: Pentadbir pendidikan mengawasi operasi sekolah dan institusi pendidikan lain.
 • Pentadbir Kewangan: Pentadbir kewangan mengawasi operasi kewangan organisasi.
 • Pentadbir Pemasaran: Pentadbir pemasaran mengawasi fungsi pemasaran organisasi.
 • Pentadbir Jualan: Pentadbir jualan mengawasi fungsi jualan organisasi.

B. Kelebihan dalam Kerjaya Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran

Kerjaya dalam ijazah sarjana muda sains pentadbiran menawarkan pelbagai kelebihan, termasuk:


 • Kebolehterimaan Kerja: Pekerjaan pentadbiran umumnya dianggap sangat stabil.
 • Pendapatan dan Faedah yang Baik: Profesional pentadbiran biasanya menerima pendapatan dan faedah yang baik, seperti cuti berbayar, insurans kesihatan, dan faedah persaraan.
 • Peluang Kemajuan: Terdapat banyak peluang kemajuan dalam kerjaya pentadbiran, pekerja pentadbiran boleh naik pangkat melalui promosi dan pemindahan.
 • Peluang untuk Bekerja dalam Pelbagai Industri: Profesional pentadbiran boleh bekerja dalam pelbagai industri seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, kewangan, dan peruncitan.

C. Tips untuk Mendapatkan Pekerjaan dalam Bidang Sains Pentadbiran

Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang sains pentadbiran di Malaysia:

 • Peroleh Markah yang Baik dalam Kelas Sains Pentadbiran Anda.
 • Sertai Aktiviti Luar Kurikulum Berkaitan dengan Sains Pentadbiran, Seperti Kelab dan Organisasi Pelajar.
 • Peroleh Pengalaman Kerja melalui Latihan Industri atau Pekerjaan Sambilan.
 • Bina Rangkaian dengan Individu dalam Profesion Sains Pentadbiran.
 • Memohon Pekerjaan Sains Pentadbiran melalui Papan Iklan Pekerjaan, Laman Web Syarikat, dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

D. Lajur Kerjaya Contoh untuk Graduan Sains Pentadbiran di Malaysia

Berikut adalah contoh lajur kerjaya untuk graduan sains pentadbiran di Malaysia:

 • Pegawai Latihan Pengurusan: Pegawai latihan pengurusan mengikuti program latihan untuk mempelajari organisasi dan mengembangkan kemahiran mereka.
 • Pembantu Eksekutif: Pembantu eksekutif memberikan sokongan pentadbiran kepada pengurus dan eksekutif kanan.
 • Pengurus Pembantu: Pengurus pembantu mengawasi pasukan kakitangan dan bertanggungjawab untuk bidang tertentu dalam operasi organis

asi.

 • Timbalan Pengurus: Timbalan pengurus membantu pengurus dalam pengurusan jabatan mereka.
 • Pengurus: Pengurus mengawasi jabatan mereka dan bertanggungjawab untuk semua aspek operasi jabatan mereka.

Penutup:


Kerjaya dalam sains pentadbiran membawa peluang yang luas di Malaysia. Ia adalah bidang yang dinamik dan memainkan peranan penting dalam pengurusan organisasi. Dengan ijazah sarjana muda dalam sains pentadbiran, anda boleh membina kerjaya yang berjaya dan memberikan sumbangan yang signifikan kepada organisasi dalam pelbagai sektor.Related posts