Nilai dalam Novel “Jendela Menghadap Jalan”

Novel

Nilai dalam Novel “Jendela Menghadap Jalan”: Novel “Jendela Menghadap Jalan” menggambarkan sebuah masyarakat kampong yang kaya dengan nilai-nilai murni yang menjadi tunjang utama keharmonian dan kestabilan hidup bersama. Setiap watak di dalam cerita ini membawa serta sejumlah nilai yang mendefinisikan jati diri, tanggungjawab, prihatin, baik hati, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini menjadi pendorong utama dalam memahami interaksi antara watak-watak dan perkembangan plot novel.

A. Nilai Jati Diri

Di tengah-tengah pesatnya kemajuan perubatan moden, Datuk tetap menganggap perubatan secara tradisional sebagai jalan alternatif yang mampu memberikan bantuan kepada pesakit yang mencarinya. Keazaman beliau dalam mempertahankan warisan tradisional ini memancarkan kekuatan nilai jati diri yang diwarisi dari nenek moyang. Ia mengajar kita untuk menghargai dan memelihara warisan budaya yang berharga.


B. Nilai Tanggungjawab

Penduduk kampong turut membuktikan betapa pentingnya nilai tanggungjawab dalam kehidupan berjiran. Mereka bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah kubah surau, memperlihatkan kebersamaan dan kesediaan untuk membantu mengatasi cabaran bersama. Tindakan ini mencerminkan semangat gotong-royong yang telah menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat kampong.

C. Nilai Prihatin

Lili, meskipun pernah menjadi mangsa penculikan oleh Rafik dan Haziq, tetap menunjukkan keprihatinan terhadap nasib kedua lelaki itu yang akarnya berpunca dari masalah keluarga. Langkah Lili menemui Che Jah bagi mendapatkan maklumat lanjut menunjukkan kegigihan dan keinginan untuk memahami latar belakang sesuatu peristiwa. Penduduk kampong juga prihatin terhadap masalah-masalah tempatan seperti kecurian dan aktiviti haram, mencerminkan kepedulian mereka terhadap keselamatan dan kesejahteraan bersama.


D. Nilai Baik Hati

Danel dan Datuk, melalui perbuatan mereka, memaparkan kebaikan hati yang tulus. Danel sentiasa mengunjungi neneknya, membantu dalam urusan dapur, dan menilai masakan nenek dengan tinggi. Datuk pula menggunakan ilmu dan kepakarannya dalam perubatan tradisional untuk membantu orang lain. Keadaan ini menggariskan betapa kebaikan hati boleh menjadi bentuk amal yang memanfaatkan banyak pihak.

E. Nilai Kasih Sayang

Nenek dan Datuk menunjukkan kesetiaan kasih sayang terhadap Lili, walaupun pada awalnya, nasihat mereka tidak diendahkan. Sikap Seman yang tidak mampu menyayangi ahli keluarganya menegaskan bahawa kehadiran kasih sayang adalah penentu utama dalam membina keluarga yang harmoni dan bahagia.


Penutup


Novel “Jendela Menghadap Jalan” memaparkan dengan indahnya betapa kehadiran nilai-nilai murni dapat membentuk masyarakat yang kompak dan sejahtera. Melalui cerita ini, pembaca diajak untuk menghayati keindahan kehidupan berjiran yang diwarnai dengan kesetiaan, kepedulian, dan keikhlasan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dijunjung tinggi dan diwarisi untuk diteruskan ke generasi akan datang, tanpa mengira batasan geografi dan budaya.Related posts