Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan

Perniagaan

Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan: Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah perniagaan. Pengurusan Sumber Manusia (HRM) adalah unsur yang kritikal dalam menjana kejayaan dan kecemerlangan perniagaan. Dalam tulisan ini, kita akan menghuraikan peranan yang dimainkan oleh HRM dalam membentuk dan menggerakkan sesebuah perniagaan ke arah kejayaan. Bagaimanapun, perbincangan ini tidak hanya relevan kepada pembaca Malaysia, tetapi juga kepada pembaca di seluruh dunia yang ingin memahami pentingnya pengurusan sumber manusia dalam perniagaan.

A. Keperluan Pekerja, Merekrut Pekerja, Kontrak Pekerjaan, dan Deskripsi Tugas

Mengawasi keperluan pekerja adalah langkah pertama yang kritikal dalam pengurusan sumber manusia. Merekrut pekerja yang berkelayakan adalah penting untuk membentuk pasukan yang berdaya saing. Proses pemilihan pekerja perlu teliti dan menarik calon berkualiti. Selain itu, kontrak pekerjaan yang jelas dan deskripsi tugas yang terperinci membantu pekerja memahami peranannya dalam organisasi.


Contoh: Menjalankan sesi temuduga dalam proses pemilihan pekerja adalah langkah awal dalam membentuk pasukan yang berkualiti.

B. Membangunkan Pasukan untuk Mencapai Sasaran

Semangat berpasukan adalah aspek penting dalam HRM. Setiap pekerja perlu berusaha mencapai KPI pasukan sebagai petunjuk prestasi pencapaian kerja. Melalui komunikasi yang efektif, pasukan dapat dibangunkan untuk mencapai sasaran bersama.


Contoh: Memaklumkan KPI setiap kumpulan pekerja membantu meningkatkan semangat berpasukan dan prestasi.

C. Prestasi Pasukan

Prestasi pasukan mempunyai kesan langsung terhadap kuantiti dan kualiti pengeluaran. Latihan dan kursus yang diberikan oleh HRM membantu meningkatkan prestasi dan motivasi pasukan.


Contoh: Mengadakan Kursus Motivasi dapat memberikan dorongan kepada pasukan untuk mencapai sasaran prestasi.

D. Latihan Peningkatan Kendiri

Program latihan dan pembangunan yang berterusan membantu pekerja meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Program latihan yang khusus sesuai dengan keperluan perniagaan adalah penting.

Contoh: Menyediakan program latihan amali kepada pekerja baharu adalah langkah proaktif dalam memastikan peningkatan kendiri.

E. Membentuk Persekitaran Kerja yang Positif dan Harmoni

Persekitaran kerja yang selesa meningkatkan produktiviti, motivasi, dan kepuasan bekerja. Selain itu, persekitaran kerja yang harmoni membolehkan pekerja mencipta idea-idea baru. Fasiliti pejabat yang lengkap adalah penting untuk mencipta keselesaan dalam bekerja.

F. Pemantapan Budaya Profesional

Budaya profesional dalam organisasi membawa kepada amalan kerja yang beretika, berintegriti, dan memberi tumpuan kepada kecemerlangan. Ini memberikan kelebihan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

Contoh: Mengaplikasikan konsep pengurusan Jepun Kaizen dalam budaya profesional boleh menghasilkan peningkatan berterusan.

G. Menggalakkan Kreativiti dan Inovasi

Pengurusan sumber manusia perlu menggalakkan pembangunan bakat pekerja bagi meningkatkan kepakaran dan menggalakkan inovasi. Ganjaran dan penghargaan bagi pekerja yang kreatif dan inovatif adalah penting sebagai motivasi.

Contoh: Memberikan biasiswa pendidikan kepada pekerja untuk menyambung pengajian dalam bidang tugas mereka boleh menggalakkan kreativiti dan inovasi.

H. Pemberian Insentif Munasabah

Fungsi ganjaran kepada pekerja membantu meningkatkan prestasi, motivasi, dan kesetiaan pekerja. Insentif yang sesuai adalah penting untuk mencipta persekitaran yang harmoni.

Contoh: Caruman KWSP/PERKESO adalah contoh insentif yang memberi keselamatan kepada pekerja.

I. Pemberhentian Pekerja

Sistem pemberhentian yang sistematik adalah penting untuk menghindari pembaziran sumber manusia. Pemberhentian pekerja perlu dilakukan dengan adil dan mereka perlu diberi ganjaran atau pampasan yang setimpal sebagai tanda penghargaan atas sumbangan mereka.

Contoh: Pemecatan atau persaraan perlu dilakukan dengan adil dan pampasan yang setimpal diberikan kepada pekerja yang tamat perkhidmatan.

Penutup


Pengurusan Sumber Manusia adalah teras yang menggerakkan kejayaan sesebuah perniagaan. Dengan memahami dan melaksanakan peranan-peranan seperti yang telah dibincangkan di atas, sesebuah organisasi boleh meningkatkan prestasi, motivasi, dan kepuasan pekerja, serta mencapai matlamat prestasi dan kecemerlangan. Dalam dunia perniagaan yang serba kompetitif, pengurusan sumber manusia yang cekap dan berdaya saing adalah kunci kepada kejayaan masa depan.Related posts