Perbandingan Visi, Misi, dan Objektif Beberapa Perniagaan yang Berbeza

Business

Visi, misi, dan objektif (VMO) merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan matlamat sesebuah organisasi. Dalam konteks perniagaan, terdapat perbezaan yang ketara antara organisasi bermotif untung (OBU) dan organisasi bukan bermotif untung (OBBU) serta pertubuhan sukarela. Artikel ini bertujuan untuk menghuraikan perbandingan VMO dalam tiga kategori berbeza ini.

A. Organisasi Bermotif Untung (OBU)

Organisasi bermotif untung (OBU) adalah entiti yang biasanya ditubuh dan dikawal oleh pihak swasta. Matlamat utama mereka adalah untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. VMO bagi jenis organisasi ini secara khusus bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan bagi pemilik. Setiap langkah yang diambil dan strategi yang dilaksanakan bersifat terarah kepada pencapaian keuntungan yang optimum. OBU juga perlu didaftarkan di bawah Pendaftar Perniagaan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi menjamin operasi yang sah dan beretika.


B. Organisasi Bukan Bermotif Untung (OBBU)

Organisasi bukan bermotif untung (OBBU) merangkumi persatuan, kelab, pertubuhan, dan yayasan yang menjalankan perniagaan dengan matlamat utama untuk menjaga kebajikan ahli, masyarakat, dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Berbeza dengan OBU, pendekatan OBBU lebih menekankan tanggungjawab sosial dan kebajikan masyarakat. VMO bagi jenis organisasi ini lebih bersifat holistik dan menyeluruh, menggariskan komitmen untuk kelestarian dan kesejahteraan secara menyeluruh.

C. Pertubuhan Sukarela

Pertubuhan sukarela merupakan entiti yang menjalankan aktiviti secara sukarela dengan masyarakat menjadi pelanggan utama. Matlamat utama mereka adalah memberikan manfaat kepada komuniti tanpa keuntungan komersial sebagai fokus utama. VMO bagi pertubuhan sukarela lebih berteraskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama sukarela. Keuntungan bukanlah matlamat utama, tetapi lebih kepada memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang dilayani.


Kesimpulan


Perbandingan antara VMO dalam kategori organisasi bermotif untung (OBU), organisasi bukan bermotif untung (OBBU), dan pertubuhan sukarela adalah penting dalam memahami perbezaan matlamat dan pendekatan setiap jenis entiti. Ini memastikan bahawa setiap organisasi berfungsi mengikut matlamat asal mereka dengan berkesan dan memenuhi keperluan komuniti dan pemegang kepentingan yang berbeza. Dengan memahami perbezaan ini, pemilik perniagaan dan pihak berkepentingan dapat menyokong dan memajukan organisasi dengan lebih bijak dan berkesan.
Related posts