Perbezaan Dari dan Daripada dalam Bahasa Melayu

Beza

Beza Dari dan Daripada: Bahasa Melayu adalah sebuah bahasa yang kaya dengan nuansa dan peraturan tatabahasa yang memerlukan kecekapan dalam penggunaannya. Dalam aspek penggunaan kata sendi nama, terdapat dua kata kunci yang sering membingungkan iaitu ‘dari’ dan ‘daripada’. Meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian, namun terdapat perbezaan yang signifikan dalam konteks penggunaannya.

A. Kata Sendi Nama ‘Dari’

Kata sendi nama ‘dari’ berperanan dalam menyatakan arah, tempat, dan masa. Penggunaannya adalah penting untuk memastikan makna frasa nama yang digunakan adalah tepat dan jelas.


Menunjukkan Arah

 • Maria datang dari sana.
 • Dia bergerak dari kiri ke kanan.
 • Kajian itu dibuat dari sudut ekonomi.
 • Tajuk itu perlu dibincangkan dari segi moral.

Menunjukkan Tempat


 • Dia berasal dari Kuala Lumpur.
 • Ayah baru pulang dari tempat kerja.
 • Ali berpindah dari Kedah ke Johor.
 • Emak baru balik dari pasar pagi.

Menunjukkan Masa

 • Bayaran ansuran perlu dibayar dari tarikh yang ditetapkan.
 • Ziham mengulang kaji pelajaran dari pukul 1.00 petang hingga pukul 2.00 petang.
 • Cendiakawan itu terkenal dari kurun ke-20 lagi.

B. Kata Sendi Nama ‘Daripada’

Kata sendi nama ‘daripada’ digunakan untuk menyatakan keanggotaan, unsur abstrak, bandingan/binatang, orang/organisasi, dan sumber/asal usul. Memahami penggunaannya akan memberikan ketepatan makna dalam frasa nama.


Menyatakan Keanggotaan

 • Aduan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru telah kami terima.
 • Awak perlu dapatkan peti pertolongan cemas daripada Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah.
 • Taufik menerima anugerah pelatih terbaik daripada Kelab Taekwando Malaysia.

Menyatakan Unsur Abstrak

 • Azman menjauhkan diri daripada bahaya dadah.
 • Sesak nafas berpunca daripada virus Covid-19.
 • Terapi itu telah menyembuhkan Ali daripada gangguan mental.

Menyatakan Bandingan/Binatang

 • Dia lebih tinggi daripada adiknya.
 • Edisi terbaharu buku itu lebih lengkap daripada edisi sebelumnya.
 • Pelatih sarkas menerima bola daripada beruangnya.

Menyatakan Orang/Organisasi

 • Surat itu daripada Ali.
 • Biasiswa boleh dipohon daripada Jabatan Kewangan universiti tersebut.
 • Bantuan kewangan telah diterima daripada kerajaan.

Menyatakan Sumber/Asal Usul

 • Meja itu diperbuat daripada kayu.
 • Nabila mendapat idea daripada lukisan itu.
 • Benang berasal daripada kapas.

Penutup


Kesimpulannya, memahami perbezaan antara penggunaan kata sendi nama ‘dari’ dan ‘daripada’ adalah penting untuk memastikan bahasa yang digunakan tepat dan jelas. Dengan mengamalkan peraturan yang telah dijelaskan, pengguna bahasa Melayu dapat menghasilkan tulisan yang lebih padu dan efektif.Related posts