Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan

Perniagaan

Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan: Pendaftaran sesebuah entiti perniagaan adalah langkah penting dalam memulakan perniagaan di Malaysia. Bagi memastikan bahawa perniagaan beroperasi dengan sah dan teratur, prosedur yang ditetapkan harus dipatuhi. Dalam tulisan ini, kami akan menerangkan secara terperinci mengenai prosedur pendaftaran untuk pelbagai jenis entiti perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat persendirian, dan syarikat awam. Setiap entiti perniagaan mempunyai keperluan dan prosedur tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pemilik perniagaan.

A. Milikan Tunggal & Perkongsian

Pendaftaran entiti perniagaan milikan tunggal dan perkongsian tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Namun begitu, pemilik perniagaan milikan tunggal perlu mengambil langkah tambahan dengan mendapatkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran untuk entiti milikan tunggal dan perkongsian:


 1. Mengisi Borang Carian Nama: Langkah pertama adalah mengisi borang carian nama yang akan digunakan untuk perniagaan. Nama perniagaan perlu disemak dan diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 2. Isi Borang A: Selepas mendapatkan kelulusan nama perniagaan, pemilik perniagaan perlu mengisi Borang A yang mengandungi butiran peribadi pemilik dan butiran perniagaan.
 3. Hantar ke SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia): Borang A yang telah diisi perlu dihantar kepada SSM untuk pemeriksaan lanjut dan proses pendaftaran.
 4. Membuat Pembayaran: Pendaftaran memerlukan bayaran tertentu yang perlu dibuat oleh pemilik perniagaan. Bayaran ini bergantung kepada jenis entiti perniagaan yang didaftarkan.
 5. Dapat Borang D (Sijil Pendaftaran Perniagaan): Selepas proses pendaftaran selesai, pemilik perniagaan akan menerima Borang D yang merupakan sijil pendaftaran perniagaan. Sijil ini adalah bukti sahnya perniagaan tersebut.

B. Syarikat Persendirian

Untuk syarikat persendirian (Sdn Bhd), prosedur pemerdananan adalah lebih kompleks. Berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Permohonan Carian Nama Syarikat: Seperti prosedur sebelumnya, pemilik perniagaan perlu memohon kelulusan nama syarikat daripada SSM.
 2. Permohonan Pemerdanan Syarikat Bhd atau Sdn Bhd: Selepas mendapatkan kelulusan nama, pemilik perniagaan perlu memohon pemerdanan syarikat persendirian dengan mengemukakan semua dokumen yang diperlukan.
 3. Notis Pemerbadanan Syarikat: Notis pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan selepas SSM memeriksa dan meluluskan permohonan pemerbadanan.
 4. Pelantikan Setiausaha Syarikat: Pemilik perniagaan perlu melantik seorang setiausaha syarikat yang berkelayakan, yang bertanggungjawab untuk menguruskan perkara penting syarikat.

C. Syarikat Awam

Untuk syarikat awam, prosedur pemerdananan adalah seperti berikut:


 1. Permohonan Carian Nama Syarikat: Permohonan kelulusan nama syarikat awam perlu diajukan kepada SSM.
 2. Permohonan Pemerdanan Syarikat Awam: Selepas kelulusan nama diterima, pemilik perniagaan perlu mengemukakan permohonan pemerdanan syarikat awam kepada SSM.
 3. Pengeluaran Notis Pemerdananan Syarikat Awam oleh SSM: SSM akan mengeluarkan notis pemerdanan syarikat awam selepas proses pemeriksaan dan kelulusan.

D. Perbezaan Antara Entiti Perniagaan

Penting untuk difahami perbezaan antara jenis entiti perniagaan yang berbeza dalam aspek seperti akta yang mengawal selia, sumbangan modal, pemilik perniagaan, liabiliti peribadi, bilangan pemilik atau pemegang saham, dan tanggungjawab pengurus perniagaan. Ini akan mempengaruhi cara pendaftaran dan pengurusan perniagaan secara keseluruhannya.

Penutup


Dalam menubuhkan entiti perniagaan di Malaysia, pemilik perniagaan perlu memahami dengan jelas prosedur pendaftaran yang berkaitan dengan jenis entiti perniagaan yang mereka pilih. Melalui pematuhan kepada prosedur yang telah ditetapkan, pemilik perniagaan dapat memastikan perniagaan mereka beroperasi secara sah dan teratur di bawah undang-undang Malaysia. Kejayaan perniagaan juga bergantung kepada pemahaman yang mendalam mengenai perbezaan antara jenis entiti perniagaan yang berbeza dan pengurusan yang cekap.
Related posts