Watak dan Perwatakan dalam Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa

Novel

Watak dan Perwatakan dalam Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa: Novel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” oleh Penulis Tentera, Ramlee Awang Murshid, adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perjuangan dan pengorbanan seorang wira Malaysia semasa Perang Dunia Kedua. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi pelbagai watak dan perwatakan yang memeriahkan cerita ini, termasuk watak utama, Leftenan Adnan, dan beberapa watak sampingan seperti Pak Saidi, Jeneral A.E. Percival, dan Jeneral Tomoyuki Yamashita.

A: Watak Utama – Leftenan Adnan

Leftenan Adnan adalah tumpuan utama dalam novel ini. Beliau merupakan anak sulung kepada Pak Saidi dan Mak Milah. Wataknya yang menonjol meliputi:


 1. Pendidikan Inggeris: Beliau mendapat pendidikan di sekolah Inggeris, yang memberikan beliau kelebihan dalam berkomunikasi dengan tentera British.
 2. Pendidikan Guru: Sebelum menjadi askar, beliau merupakan seorang guru. Pendidikan ini memberikan beliau kebijakan dalam melihat strategi musuh.
 3. Keluarga: Leftenan Adnan berkahwin dengan Sophia dan mempunyai tiga orang anak. Ini menunjukkan sisi penyayang dan tanggungjawabnya.
 4. Kemahiran Persilatan: Adnan adalah seorang yang mahir dalam ilmu persilatan, kemahiran yang berguna dalam peperangan.
 5. Kebijaksanaan dan Keberanian: Beliau bijak mengesan strategi musuh dan berani dalam menghadapi cabaran.
 6. Semangat Patriotik: Leftenan Adnan memiliki semangat patriotik yang tinggi, memimpin tenteranya dengan penuh semangat untuk mempertahankan tanah air.
 7. Keberkatan dan Ketundukan: Adnan adalah seorang yang patuh akan kehendak orang tua, menunjukkan budi pekertinya.
 8. Ketanggungjawaban dan Gigih: Sebagai seorang ketua, beliau bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan gigih dalam melatih mereka.
 9. Sifat-sifat Positif: Beliau adalah seorang yang penyabar, penyayang, dan berfikiran rasional.

B: Watak Sampingan – Pak Saidi

Pak Saidi, bapa kepada Adnan, memainkan peranan penting dalam cerita. Wataknya termasuk:

 1. Profesi: Pak Saidi adalah seorang pekebun dan pesawah, yang menunjukkan sifat prihatin terhadap keluarganya.
 2. Pendidikan: Beliau menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris, menunjukkan pandangan jauh dan kepentingan ilmu.
 3. Sifat-sifat: Pak Saidi adalah penyayang, gigih, berani, baik hati, tabah, berpendirian teguh, dan berpatriotik.

C: Jeneral A.E. Percival

Jeneral A.E. Percival adalah watak yang mencetuskan konflik dalam novel. Ciri-ciri wataknya termasuk:


 1. Bertanggungjawab: Sebagai komandan tentera British, beliau bertanggungjawab terhadap nasib tentera di Singapura.
 2. Bijak dan Kurang Cekap: Meskipun bijak dalam mengatur strategi, beliau kurang cekap dalam mengurus pentadbiran tentera.
 3. Ketidakadilan: Beliau bersikap tidak adil semasa pembahagian senjata, yang mencetuskan kemarahan tentera Melayu.
 4. Prasangka Buruk: Beliau mudah berprasangka buruk terhadap musuh, termasuk tentera Adnan.
 5. Keselamatan Anak Buah: Beliau mementingkan keselamatan anak buahnya.
 6. Fikiran Rasional: Beliau adalah seorang yang berfikiran rasional.

D: Jeneral Tomoyuki Yamashita

Jeneral Tomoyuki Yamashita mewakili pihak Jepun dalam novel ini. Ciri-ciri wataknya termasuk:

 1. Pegawai Pemerintah Tentera Jepun: Beliau adalah seorang pegawai tinggi dalam tentera Jepun.
 2. Kecemerlangan Strategi dan Kegigihan: Yamashita bijak dalam menyusun strategi dan gigih dalam memimpin pasukannya.
 3. Patriotik: Beliau berpendirian tegas dan patriotik terhadap tanah airnya.
 4. Pendendam dan Zalim: Beliau mempunyai sifat pendendam dan berperikemanusiaan.
 5. Cita-Cita Besar: Yamashita mempunyai cita-cita besar dalam peperangan.

PenutupNovel “Leftenan Adnan Wira Bangsa” menggambarkan pelbagai watak dan perwatakan yang memperkaya cerita ini. Melalui watak utama, Leftenan Adnan, dan watak-watak sampingan seperti Pak Saidi, Jeneral A.E. Percival, dan Jeneral Tomoyuki Yamashita, kita dapat merasakan semangat patriotik, keberanian, dan perjuangan dalam menjaga negara dan maruah diri. Ia adalah sebuah karya sastra yang memaparkan warisan sejarah dan pengorbanan wira Malaysia dengan indahnya.Related posts